• แสงต่ำกว่าแดง
    22   25  
    3 ต.ค. 52 | 23:49